Spread the love

Doświadczenie i wykształcenie

Poniżej możesz zapoznać się z moim wykształceniem, kursami i szkoleniami w których brałam udział oraz poczytać o moim doświadczeniu.

Wykształcenie:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny- Psychologia spec. kliniczna dzieci i młodzieży
Uniwersytet im. A. Mickiewicza- Pedagogika specjalna spec. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Collegium Da Vinci- Logopedia

Doświadczenie:
Terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju- 10 lat
Terapia nad mową i komunikacją w tym komunikacją wspomagającą i alternatywną (AAC)– 7 lat
Konsultacje rozwojowe, poradnictwo rodzicielskie- 7 lat
Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla rodziców, nauczycieli, terapeutów, studentów- 7 lat
Planowanie i regulacja procesu edukacyjno- terapeutycznego w grupach o charakterze terapeutycznym- 6 lat
Praca w przedszkolu integracyjnym i specjalnym – 7 lat
Praca w szkole podstawowej w oddziałach integracyjnych i specjalnych – 5 lat
Wolontariat – Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Wybrane kursy, szkolenia, konferencje:
• Kurs doskonalący kompetencji zawodowe dla psychologów i pedagogów – Instytut Pomocy Profesjonalnej – kurs roczny
• Trening prowadzenia rozmów pomocowych – Instytut Pomocy Profesjonalnej – kurs roczny
• Zabawy bez obawy – jak pomóc dziecku, które przeżyło traumę?
• Dziecko na kozetce – systemowa terapia dzieci i nastolatków
• Jak przekonać rodziców do współpracy?
• Problem na CITO – zastosowanie i zalety poradnictwa krótkoterminowego
• Wprowadzenie do terapii schematów
• Coaching wychowawczy dla pedagogów i psychologów – jak wspierać współczesnych rodziców?
• Systemowa odpowiedź na potrzeby terapeutyczne osób po traumie
• Terapia jako opowiadanie nowej historii – podstawy terapii narracyjnej
• Potwory z szafy, potwory z głowy – terapia lęków u dorosłych
• Historie, które leczą – przypowieści z różnych kultur wykorzystywane w procesie terapii dorosłych klientów
• Depresja – jak pomóc tym, którzy smucą się za bardzo?
• Domowe ognisko zapalne – jak pomóc parze, która nieustannie się kłóci?
• Jak podejść do podeszłego wieku? Wsparcie psychologiczne dla seniorów i ich rodzin
• Co dobrego to nie ja – praca z klientem o obniżonej samoocenie
• Mindfulness w pracy pedagogów, psychologów i psychoterapeutów. Byle nie błądzić myślami – kurs roczny
• Mindfulness – trening uważności w pracy z dziećmi

• Wykorzystanie testu SON-R 2,5-7 w diagnozie psychologiczno – logopedycznej dziecka
• Profil Psychoedukacyjny PEP-3 E. Schoplera
• Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
• VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii
• Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD
• Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
• Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
• Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
• Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
• Stymulacja procesów myślenia – kategoryzacje, myślenie przez analogię, myślenie przyczynowo-skutkowe
• Terapia neurobiologiczna dla początkujących
• Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
• Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
• Alalia (opóźniony rozwój mowy SLI) – diagnoza i terapia
• Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi
• Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem
• Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji – Moduł I i II
• Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I
• Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień II
• Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWIK w terapii osób niemówiących
• MAKATON – szkolenie pierwszego stopnia
• Picture Exchange Communication System – Poziom I
• Manualne Torowanie Głosek – TIWAHE
• Trening Umiejętności Społecznych


• „Od frustracji do relacji… czyli jak wieść zwyczajne życie z autyzmem w tle” – warsztat wprowadzający do RDI®
• Autyzm a seksualność
• Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno twarzowych – moduł I
• Integracja sensoryczna – Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej (kurs międzynarodowy)
• Integracja sensoryczna – Teoria Integracji Sensorycznej wg Ayers’ (kurs międzynarodowy)
• Terapia Hendle – stopień I i II
• Introduction to DIR and DIRFloortime (szkolenie międzynarodowe)
• Terapia Ręki – stopień I i II
• Diagnoza i terapia stymulacyjna Carla Delacato – stopień I i II
• (A)utyzm (S)eksualność (D)ylematy – Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa
• Ogólnopolski Kongres Psychologiczny i Psychoterapeutyczny
• Mózg Język Komunikacja – Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna
• AUTYZM. Diagnoza – terapia – edukacja. Współczesne kierunki badań – Ogólnopolska Konferencja Naukowa PAN
• Forum Autyzmu – Edukacja włączająca dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju – Konferencja Naukowo – Szkoleniowa
• Porozumiewam się więc jestem – Spotkania na Tak