Spread the love

Konsultacje i doradztwo

Prowadzę konsultacje i poradnictwo dla rodziców w zakresie:

  • prawidłowego rozwoju dzieci (rozwój psychospołeczny, rozwój mowy, rozwój seksualny i in.) – jeśli chcesz wiedzieć czy Twoje dziecko rozwija się w sposób prawidłowy
  • trudnościami z zachowaniem, funkcjonowaniem emocjonalnym, społecznym, problemami w nauce– jeśli martwi Cię jakieś zachowanie Twojego dziecka
  • problemów nurtujących rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespoły genetyczne, niepełnosprawność intelektualna) – jeśli poszukujesz drogi terapeutycznej dla swojego dziecka, chcesz dowiedzieć się jak możesz je wesprzeć lub potrzebujesz wsparcia dla siebie jako rodzica

Konsultacje odbywają się w gabinecie tylko z rodzicami. Jeśli po pierwszej konsultacji konieczna jest sesja z dzieckiem zostaną Państwo o tym poinformowani. Po zakończonych konsultacjach w przeciągu tygodnia przesyłam Państwu zalecenia drogą mailową.

Czas trwania konsultacji waha się między 60 a 120 minut.
Koszt: w zależności od czasu konsultacji 150-250 zł.

Prowadzę superwizję dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, szczególnie w zakresie:

  • budowania relacji z dziećmi z wyzwaniami rozowjowymi
  • prowadzenia zajęć z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwoju
  • wpierania dzieci i ich rodziców w procesie terapeutycznym i edukacyjnym

Superwizja indywidualna trwa minimum 120 minut.
Koszt: 250 zł.

Superwizja grupowa / klasowa (w placówce) trwa minimum 120 min.
Koszt: superwizja 500 zł. + 350 zł. zalecenia na piśmie oraz ich omówienie

Spotkajmy się!

Jeśli chcesz porozmawiać o swojej rodzinie, o rozwoju Twojego dziecka lub chciałbyś zorganizować warsztaty z moim udziałem- zapraszam Cię do kontaktu.