Spread the love

Terapia

Pracuję głównie z dziećmi z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, zespołami genetycznymi, opóźnionym rozwojem mowy i afazją.

Metody, podejścia, techniki, którymi głównie inspiruję się w pracy z dziećmi to:

– Terapia poznawcza

– Terapia neurobiologiczna

– Terapia logopedyczna w tym- wywoływanie głosek, sylab, stymulacja mowy

– Metoda Krakowska

– ESDM The Early Start Denver Model 

– Trening Umiejętności Społecznych

– Strategie AAC (opierając się o różne podejścia i modele)- pracuję na symbolach które dziecko ma już wprowadzone bądź wspólnie z rodzicami dobieramy odpowiedni system komunikacyjny.

– Strategie poznawczo- behawioralne

– Inne: elementy Integracji sensorycznej, Metody Handle, RDI, Terapia Ręki, DIR Floortime, GPS, MTG, masaże logopedyczne, Terapia neurotakltylna, Bilateralna, wczesna nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną, elementy Mindfullnes itp.

Zajęcia terapeutycznie trwają 45 minut.
Koszt zajęć indywidualnych: 120 zł.

Istnieje możliwość diagnozy poziomu funkcjonowania psychospołecznego, poznawczego i emocjonalnego dziecka oraz oceny poziomu rozwoju mowy. Na życzenie rodzica przy okazji konsultacji lub terapii mogę dokonać darmowego badania przesiewowego zagrożenia występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Spotkajmy się!

Jeśli chcesz porozmawiać o swojej rodzinie, o rozwoju Twojego dziecka lub chciałbyś zorganizować warsztaty z moim udziałem- zapraszam Cię do kontaktu.