Spread the love

Warsztaty i szkolenia

Od ponad 7 lat prowadzę szkolenia i warsztaty dla pedagogów, terapeutów i rodziców. Tematyka warsztatów jest zróżnicowana, najczęściej dotyczy edukacji i terapii dzieci z zburzeniami rozwoju oraz podnoszenia kompetencji rodzicielskich.

Oto przykładowa tematyka warsztatów:

 • Prowadzenie Kręgów rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne uczniów oraz Kręgów naprawczych zgodnie z założeniami Restorative Approach Schools Circle
 • Funkcje poznawcze dzieci w spektrum autyzmu- teoria i praktyka
 • Wprowadzenie do komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)
 • Terapia Ręki – teoria i praktyka
 • Wczesna stymulacja rozwoju małego dziecka
 • Stymulacja procesów edukacyjnych i poznawczych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
 • Edukacja przedszkolanka- kluczowe elementy edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • Planowanie procesu edukacyjno- terapeutycznego w grupie o charakterze terapeutycznym
 • Funkcje wykonawcze w autyzmie
 • Rola motywacji w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • Jak budować odpowiednią relację z rodzicami?
 • Coaching wychowawczy dla nauczycieli
 • Konsekwencja- nowe TABU- czyli jak powiedzieć NIE dziecku i nie mieć poczucia winy
 • Wspieranie rodziny z chorobą przewlekłą w tle
 • Jak budować klimat szkoły sprzyjający dziecku
 • Emocjonalny rollercoaster czyli emocje i stres w pracy nauczyciela. Profilaktyka wypalenia zawodowego
 • Wypalenie rodzicielskie a funkcje wykonawcze – profilaktyka
 • Seksualność małych dzieci – warsztat dla rodziców
 • Seksualność dzieci w spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Teoria i wskazówki dla nauczycieli.

Spotkajmy się!

Jeśli chcesz porozmawiać o swojej rodzinie, o rozwoju Twojego dziecka lub chciałbyś zorganizować warsztaty z moim udziałem- zapraszam Cię do kontaktu.